บัวผนัง

Back

บัวผนัง สำหรับติดขอบบ้านเพื่อใช้ป้องกันการหลุดร่อนของสีและสิ่งที่อาจจะมาทำให้ขอบผนังนั้นเกิดการกระแทกสีหลุดหล่อนออกมาได้ พร้อมทั้งเก็บงานรายละเอียดจากการก่อสร้างที่อาจจะมีการทิ้งร่องรอยเอาไว้ ทำให้บ้านดูไม่สวยงาม เพียงใช้บัวผนังมาช่วยในการปกปิดร่องรอยให้บ้านดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ตัววัสดุทำจากไม้ชั้นดีที่มั่นใจได้ถึงความทนทาน ที่สามารถติดตั้งได้เป็นระยะเวลานาน

Enlearge

Enlearge